Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Lukasz27/Male/Poland Group :iconoctavia-lovers: octavia-lovers
 
Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 69 Deviations 145 Comments 15,214 Pageviews
×

Newest Deviations

Apple Bloom #1 by VaderPL Apple Bloom #1 :iconvaderpl:VaderPL 51 2 Lyra Heartstrings #5 by VaderPL Lyra Heartstrings #5 :iconvaderpl:VaderPL 151 7 Starlight Glimmer #1 Filly by VaderPL Starlight Glimmer #1 Filly :iconvaderpl:VaderPL 72 7 Rara #1 (without piano) by VaderPL Rara #1 (without piano) :iconvaderpl:VaderPL 66 0 Rara #1 ''I Am Just a Pony'' by VaderPL Rara #1 ''I Am Just a Pony'' :iconvaderpl:VaderPL 74 3 Twilight Sparkle #3 by VaderPL Twilight Sparkle #3 :iconvaderpl:VaderPL 84 7 Lyra #4 by VaderPL Lyra #4 :iconvaderpl:VaderPL 92 6 Sokki and Discord (request) by VaderPL Sokki and Discord (request) :iconvaderpl:VaderPL 6 1 Hairbreeze (request) by VaderPL Hairbreeze (request) :iconvaderpl:VaderPL 27 2 Surpise Hug, Rarity and Blaine (request) by VaderPL Surpise Hug, Rarity and Blaine (request) :iconvaderpl:VaderPL 40 5 Strawberry Swirl Cutie Mark by VaderPL Strawberry Swirl Cutie Mark :iconvaderpl:VaderPL 12 2 Strawberry Swirl and Cutup (request) by VaderPL Strawberry Swirl and Cutup (request) :iconvaderpl:VaderPL 31 8 Breezette - Breeze by VaderPL Breezette - Breeze :iconvaderpl:VaderPL 33 3 HUGS! Pinkie and Lyra (socks version) by VaderPL HUGS! Pinkie and Lyra (socks version) :iconvaderpl:VaderPL 9 0 Sweetie Belle #2 by VaderPL Sweetie Belle #2 :iconvaderpl:VaderPL 64 1 HUGS! Pinkie and Lyra by VaderPL HUGS! Pinkie and Lyra :iconvaderpl:VaderPL 83 12

Favourites

A cozy winter (sunset edit) by SPltFYre A cozy winter (sunset edit) :iconspltfyre:SPltFYre 11 0 Wakey Wakey! (Animated Gif) by TrombonyPonyPie Wakey Wakey! (Animated Gif) :icontrombonyponypie:TrombonyPonyPie 2,249 360 Lyra Simulator by doubleWbrothers Lyra Simulator :icondoublewbrothers:doubleWbrothers 3,417 468 ''Staying on your feet'' by PONYMAAN ''Staying on your feet'' :iconponymaan:PONYMAAN 100 19 Logo Ru BronyCon by gign-3208 Logo Ru BronyCon :icongign-3208:gign-3208 298 29 Lyra Beanie comission by Epicrainbowcrafts Lyra Beanie comission :iconepicrainbowcrafts:Epicrainbowcrafts 224 18 Bon Bon / Sweetie drops beanie plushie by Epicrainbowcrafts Bon Bon / Sweetie drops beanie plushie :iconepicrainbowcrafts:Epicrainbowcrafts 151 12 MLP Lyra Heartstrings Plush by Little-Broy-Peep MLP Lyra Heartstrings Plush :iconlittle-broy-peep:Little-Broy-Peep 104 9 On the Proper Bending of Cutie Marks by liamwhite1 On the Proper Bending of Cutie Marks :iconliamwhite1:liamwhite1 69 15 Speck! by SigmaNas Speck! :iconsigmanas:SigmaNas 161 22 Timey Wobby Filly and Foal by saturnspace Timey Wobby Filly and Foal :iconsaturnspace:saturnspace 3,475 442 I am Derpy, Always will be by MysteriMaan I am Derpy, Always will be :iconmysterimaan:MysteriMaan 1,510 429 10 Lyra Heartstrings Sketches by Uminanimu 10 Lyra Heartstrings Sketches :iconuminanimu:Uminanimu 298 29 Fireflies by JoelletheNose Fireflies :iconjoellethenose:JoelletheNose 2,830 217

Groups

deviantID

VaderPL's Profile Picture
VaderPL
Lukasz
Artist | Hobbyist | Digital Art
Poland
Hi , Vader and Lyra here. We hope that you'll like profile and Vader's vectors :)

Requests is CLOSED!

Greetings and welcome to visit my profile!

BIO IN RENOVATION

Interests

Activity


ENG:
Hey, as you probably noticed I wasn't here for a year. So I herewith inform you: I am not dead! Also, my computer did not explode, I don't stop smile at the sight of a pony and still didn't found portal leading to Equestria (But still working on it).
So what happened?
I had to take a break, because simply I had lost will to do this. In addition came the duties, work, other hobbies and activities ... and well, it just happened. Some of you probably noticed that I canceled the last three request, a while ago. I decided that it makes no sense to prolong this illusion that I ever finish this. So, I would like to apologize this three people who trusted me for my carelessness. I only hope that you don't eat me. 
At the same time, I wish to announce that I resumes activity! But I can't promise regularity in submit new vectors. Like I say, I do not have much time to spend on creative activity. But I have ideas and will.
At the moment, however, I will not accept new requests. I do not finish with them definitively, but considering how ended last action ... I just have to organize it better to not overwhelm me again.

At the end, first work from, hmm (calculating in progres...) emm, the newest work : Lyra #4

P.S. Yeah, I know. My english is horrible...

PL:
Hej jak pewnie zauważyliście nie było mnie dobry rok. Niniejszym więc informuję: nie umarłem! Podobnie nie eksplodował mi komputer, nie przestałem uśmiechać się na widok kucyka i nie znalazłem również portalu prowadzącego do Equestrii (Nad tym ostatnim wciąż jednak pracuję).
Co więc się stało?
Musiałem sobie zrobić przerwę, gdyż zwyczajnie straciłem chęci. Do tego nałożyły się obowiązki, praca, inne hobby i zajęcia... i tak jakoś wyszło. Co bardziej spostrzegawczy zapewne zauważyli, że anulowałem też jakiś czas temu trzy ostatnie zlecenia. Uznałem że nie ma sensu ciągnąć tej iluzji dalej iż się za to kiedykolwiek wezmę. Chciałbym związku z tym przeprosić te trzy osoby, które powierzyły mi swoje OCeki za moją niefrasobliwość. Mam jedynie nadzieję, że mnie nie  zjedzą.

Pragnę natomiast oznajmić iż wznawiam działalność!   Nie mogę jednak obiecać regularności wrzucania prac. Jak wspomniałem liczne obowiązki skracają czas jaki mogę poświęcić na twórczą działalność. Ale chęci jak i pomysły mam.
Wstrzymuję jednak się z ponownym otwieraniem zleceń na prace. Nie kończę z nimi definitywnie, ale biorąc pod uwagę jak skończyła się ostatnia akcja... Po prostu muszę to lepiej zorganizować by mnie ponownie nie przytłoczyło.

Na zakończenie pierwsza praca od, hmm... (liczy...) emm, najnowsza praca: Lyra #4

Comments


Add a Comment:
 
:iconmarkellbarnes360:
MarkellBarnes360 Featured By Owner Jan 29, 2017  Student Digital Artist
Happy Late B-Day!
Reply
:iconhunterbrony101:
HunterBrony101 Featured By Owner Jan 28, 2017  Hobbyist Filmographer
Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) 
Reply
:iconjamesthunder:
JamesThunder Featured By Owner Jan 28, 2016  Student Artist
Howdy! Ah' just came here to wish ya a Happy Birthday!! :D :party: :cake: :party:
Reply
:iconmarkellbarnes360:
MarkellBarnes360 Featured By Owner Jan 28, 2016  Student Digital Artist
Happy B-Day!!!
Reply
:icondragon101k:
Dragon101k Featured By Owner Edited Jan 28, 2016
Dużo szczęścia i słodyczy Karol życzy!

m.youtube.com/watch?v=4_31Mn8y…
Reply
:iconhunterbrony101:
HunterBrony101 Featured By Owner Jan 28, 2016  Hobbyist Filmographer
Animation sm Happy Birthday 2 
Reply
:iconjamesthunder:
JamesThunder Featured By Owner Jan 28, 2015  Student Artist
Howdy! Ah' just came here to wish ya a Happy Birthday!! :D :party: :cake: :party:
Reply
:iconmika-arts:
Mika-Arts Featured By Owner Jan 28, 2015  Hobbyist
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO <3

Życzę ci dużo tortów Fun cake 
Dużo pieniążków Greed 
Radości :excited: 
Przyjaciół wielu :bestbuddies: 
Talentu i weny Pencil Thing That Took Forever 

Zdrowia, szczęścia, sukcesów i czego sobie za marzysz Huggle!
Wszystkiego najlepszego Hug
Reply
:iconxxreonxx315:
XxReonxX315 Featured By Owner Oct 6, 2014  Hobbyist Digital Artist
thx for the fave ^^
Reply
Add a Comment: